O meni

dipl. fth. Amer Ekmekčić
spec. ortopedske manelne terapije

Svršenik Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, smjer Fizikalna terapija.
Stečeno zvanje bachelor Fizikalne terapije godine 2016. ​
Nakon 4 godine stjecanja iskustva i znanja u specijaliziranoj ustanovi za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, 2020. godine upisujem specijalzijaciju ortopedske manuelne terapije na institutu za posdiplomske studije INSTEMA u Španiji, Valencia u trajanju od 2 godine.

Diplome:
- Diploma bachelor fizikalne terapije, Univerzitet u Sarajevu,
- Specijalista ortopedske manuelne tarapija OMT, INSTEMA, Španija (u toku)
- Basic, advanced i masterclass certifikat spinalnih manipulacija (osteopatija/kiropraktika),
- Dijagnoza i tretman mantanja, vroglavica i poremećaja ravnoteže.
- Certificirani Hadžam - cupping terapija (hidžama)