Usluge

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizikalna terapija je medicinska grana koja se bavi liječenjem koštano-zglobnih i neuro-mišićnih struktura ljudskog tijela. ​
Rehabilitacija predstavlja ponovno vraćanje fiziološke funkcije povređenog tkiva, organa ili organizma. Praktično rehabilitacija predstavlja završnu fazu liječenja i podrazumjeva povratak aktivnostima dnevnog života u punom kapacitetu.
Saznaj više

Ortopedska manuelna terapija

Manuelna terapija, još poznata i kao kiropraktika ili osteopatija, je jedan od najboljih i najdjelotvornijih dijelova fizikalne terapije. Manuelnom terapijom se poboljšava kvaliteta tretiranog tkiva, cirkulacija krvi i procesi liječenja i zanavljanja. Poboljšava se pokretljivost i na brz i efikasan način poboljšava funkcionalnost tijela.
Saznaj više

Hidžama i masaža

Hidžama je terapijska procedura “isisavanja” biološkog otpada iz krvi putem vakuuma. ​ Krv koju sakupljamo i isisavamo hidžamom je prepuna starih odumrlih krvnih elemenata, biohemijskog otpada i toksina ili otrova dospjelih u naš organizam putem hrane, pića ili zraka.
Saznaj više

Tretman vrtoglavica i mantanja (vertigo)

Vrtoglavica je poremećaj orijentacije u prostoru koji se manifestuje snažnom iluzijom kretanja u prostoru. To je jedna lažna senzacije okretanja u prostoru, promicanja slika ispred očiju (okreće mi se soba), osjećaja nestabilnosti i propadanja. Uz vrtoglavice vrlo često se javlja i mučnina sa nagonom na povraćanje.
Saznaj više